Poza pracą

Praca zawodowa i życie pozazawodowe są często ze sobą splecione. Od kilkunastu lat leczę chorych ze schorzeniami ortopedycznymi, urazami oraz uszkodzeniami sportowymi. Zamiłowanie do ortopedii  łączę z pasją do sportu i aktywności ruchowej. Od najmłodszych lat uczestniczyłem aktywnie w sporcie. W okresie młodzieńczym aktywnie uczestniczyłem też w ruchu górskim częste wyjazdy w gory spowodowały powstanie zamiłowania do wspinaczki – w trakcie służby wojskowej ukończyłem 2 kursy wspinaczki skałkowej i linowej Ukończyłem kurs wspinaczkowy i wspinam się regularnie latem w Kotlinie Kłodzkiej. Moje górskie zainteresowania łączę w pracy z tematyką medycyny wysokogórskiej oraz przygotowania kondycyjnego i żywienia w górach.

W wieku 20 lat wstąpiłem do wojska rozpoczynając studia na WAM co niewątpliwie ukształtowało charakter oraz dało dyscyplinę do wykonywania sumiennej pracy. W trakcie służby wojskowej kończyłem także kurs pletwonurkowania  i nurkowałem w  jeziorach w Polsce co dawało mi dużo radości oraz poczucie odprężenie po pracy. Z czasem ukończyłem szkolenie myśliwskie i zostałem myśliwym a z czasem także selekcjonerem. Praca zawodowa jednakże nie daje czasu na  strzelać do zwierzyny i broń wykorzystuje głównie na strzelnicy

Startowałem także w kilku biegach długodystansowych rocznie  rocznie, zdobywając doświadczenie nie tylko jako zawodnik, ale przede wszystkim jako lekarz, „od środka”. W praktyce, jako i lekarz i jako żołnierz poznałem wojnę będąc na misji w ramach operacji Inhenet Resolve w Azji Mniejszej, gdzie pracowałem w ramach naszego kontyngentu oraz amerykańskiego szpitala .